a
THCS TRẦN QUANG KHẢI
a
Buoi tap huan

Buoi tap huan

  • 12/01/2014
Từ ngày 10 - 12 tháng 1 năm 2014, 54 thầy cô BGH và thủ thư các trường dự án đã họp mặt để chia sé những thành công dự án năm qua. Đây là dịp BQLDA tuyên dương những trường và CBTV có thành tích xuất sắc trong hoạt động TV. Đồng thời các trường cũng được cập nhật những phương pháp mới để hỗ trợ nghiệp vụ tốt hơn nhằm đảm bảo các chỉ tiêu hoạt động cơ bản năm 2014.
 Tin tức:
thư viện thông minh